Vad är tunga lyft?

Tunga lyft har kanske många hört talas om men vad är det egentligen och hur arbetar man med tunga lyft? Vilka objekt kan man lyfta och vilka yrkesgrupper arbetar med dessa ovanliga tjänster?

Tunga lyft är precis som det låter, det är lyft av tunga objekt av något slag och då gäller det vikter på upp till 30.000 ton och mer. Så tunga lyft är inte bara att göra utan det kräver lång förberedelse och kanske även uträkningar in i minsta detalj. De lyft som kallas tunga lyft är ofta utförda av företag som specialiserat sig på området och lyften kan se såväl utomhus som inomhus, och kräver maskiner som har en bärkraft som överskrider sin egen vikt med rejäla mått mätt.

Hur arbetar man med tunga lyft?

Att utföra tunga lyft är inte enbart riskabelt för personal och maskiner utan även för omgivningen och det som man ska lyfta. Därför behövs det en konsultation när man planerar för lyftet, kanske en projektering av lyftområdet och området dit det tunga objektet ska lyftas. Det kan behövas en konstruktion av bärhjälpmedel och lagringsställage. En lyftledning som planerar och utför lyftet från gamla platsen och upp på fraktfordonet, samt lossning från fraktfordonet och till den nya platsen. Det kan behövas en konstruktion eller omkonstruktion av lyftfordonet och fraktfordonet med hjälpmedel. En lansering av projektet till boende i området. Transport och montage. För att arbeta på ett företag som arbetar med tunga lyft så ska man vara tekniskt kunnig och ha körkort på alla maskiner som företaget använder. Man ska ha goda matematikkunskaper och vara noggrann med alla momenten i lyften och med säkerheten för alla involverade.

Vilka tunga objekt kan man lyfta?

Exempel på tunga objekt som tunga lyft kan arbeta med är till exempel broar och delar av broar. Det kan vara stora maskiner som antingen gått sönder eller som ska kasseras och borttransporteras. Stora båtar kan behöva lyftas upp på land eller in på ett varv. Transformatorer och transformatorstationer som är så komplexa att man måste lyfta hela. Det kan också vara tunga objekt som rulltrappor som är svåra att nå och som kräver små men mycket starka maskiner. Stora objekt inom byggnation kan transporteras som exempelvis delar av vägtunnlar och stora avloppsrör. De som arbetar med tunga lyft kan också flytta hela hus, så om man ska flytta så kan man till och med ta huset med sig. Vi rekommenderar denna sajt: https://www.tungalyftt.se/

5 Feb 2020