Tungtransport - välj rätt företag

Att frakta tunga föremål längs våra vägar ställer höga krav på utföraren. Av givna skäl: ska man dels lyfta tunga maskiner och dels också frakta dessa så handlar det om att tredje person kan utsättas för livsfara.

Ska en tungtransport äga rum så krävs det i många fall tillstånd och att medtrafikanter varnas - genom exempelvis Bred Last-skyltar - och att, givetvis, föraren har rätt utbildning samt ett körkort för att få köra fordonet och den tunga lasten.

Tungtransport är, baserat på allt detta, något som endast få företag har kompetens nog för att klara av. Behöver du som privatperson hjälp med att flytta exempelvis en båt eller där ditt företag investerat i maskiner som behöver fraktas så vänder ni er till ett företag specialiserat på tunga lyft, tunghantering och tungtransport.

Utbildning och riskanalyser gör skillnad

Hur arbetar då ett företag med tungtransport? Det finns några utmärkande saker som ser ut enligt följande:

  • Utbildning. Företaget och alla anställda har en gedigen utbildning i ryggen - Safe Construction - som innebär att man har en medvetenhet och en kunskap om vilka risker som finns, hur attityder kan påverka och vad som - helt enkelt - krävs för att kunna genomföra ett tryggt och säkert lyft samt en efterföljande tungtransport. Utbildningen leder till att varje projekt planeras minutiöst och att ingenting lämnas åt slumpen.
  • Säkerhet. Denna punkt kan inte nog betonas. Alla lyft och all tungtransport sker som en frukten av planering och en gedigen riskanalys. Vad kan gå snett - och hur förhindras detta? Företagen tar aldrig onödiga risker och detta leder till att skador på både person och det som ska lyftas och transporteras kan undvikas.
  • Rätt maskiner. Att använda rätt maskin och rätt typ av kranbil vid varje givet tillfälle är även det en viktigt punkt vid tungtransport. Ett företag som har en stor fordonsflotta - i kombination med lång erfarenhet - har en stor fördel i detta.
1 Apr 2023