Tre tjänster vid flytt

När man ska flytta är det många saker som ska tas om hand om. För att minska på stressen så mycket som möjligt finns det en del olika tjänster utnyttja. Vissa skulle man kunna göra själv, andra hade blivit svårare att genomföra utan proffs.

Mäklare

En mäklare gör en stor del av förberedelserna inför en försäljning. Mäklarens uppdrag börjar oftast när man kontaktar dem och då är oftast en värdering av huset eller lägenheten det som står först i schemat. Om man kommer överens med mäklaren fortsätter samarbetet genom att ett samarbetsavtal skrivs för hur försäljningen ska genomföras.

Mäklarna tar sedan fram uppgifter från Lantmäteriverket – och där handlar det bland annat om pantbrev, inteckningar, taxeringsvärde, boytornas areal och så vidare. Gäller det en bostadsrätt kontaktas istället bostadsrättsföreningen som får förse mäklarfirman med de uppgifter som behövs.

När de initiala förberedelserna är klara marknadsför sedan mäklaren bostaden. Det här sker ofta genom olika hemsidor som specialiserar sig på bostads försäljning. När intresserade köpare finns anordnas en visning.

Det är även mäklarens uppgift att sedan hålla i budgivning. Många mäklare tillämpar en så kallad öppen budgivning, vilket kan fungera som en trygghet för köpare och säljare. Tuff budgivning är troligare i större städer där det oftast är säljarens marknad, så som i centrala Göteborg och Stockholm. 

När en köpare har hittats skrivs sedan ett köpekontrakt och den nya bostadsägaren får tillträde till fastigheten ett tag efter.

Flyttstädning

Att anlita en särskild firma för flyttstädning kan vara riktigt skönt när flyttstressen börjar trycka på. Det är viktigt att anlita en seriös firma, då det finns många viktiga moment som ska behandlas. Vissa av dessa moment kan vara svåra att göra själva – och då är det bra att ha en firma som kommer med rätt utrustning och en god dos erfarenhet.

  • Sot – Det finns stora risker för sotfläckar för de som har kakelugn eller en öppen spis. Vid en korrekt genomförd flyttstädning är det viktigt att dessa reduceras så mycket som möjligt.
  • Stearinfläckar – Fläckar av stearin kan ibland inte bara vara riktigt jobbiga att få bort – utan också väldigt tidskrävande. Att anlita professionella flyttstädare kan spara en hel del tid åt den som ska flytta.

En fördel för den som bor i större städer (framför allt Stockholm) är att konkurrensen är så pass hård att städfirmor är lite billigare än i övriga landet.

Flyttfirma

Några andra som kan hjälpa den som ska flytta att spara en hel del tid, besvär och energi är flyttgubbarna. Att göra en flytt själv kan ofta vara riskfyllt – framför allt om man har tunga möbler. Flyttar man själv och råkar ut för en olycka står man där utan försäkringar för både hälsan och ägodelarna. En bra flyttfirma har alltid rätt slags försäkringar, tillstånd och erfarenhet.

Det här är särskilt viktigt i större städer (t.ex. Stockholm och Göteborg) där höga och gamla lägenhetshus utan hissar ofta är vanligt förekommande.

 

5 Jul 2016