Skillnaden mellan att bo i hyresrätt och bostadsrätt

Det finns flera saker som skiljer olika boendeformer åt. Här får du veta skillnaden mellan att bo i hyresrätt och bostadsrätt.

Hyra eller äga?

Den stora skillnaden mellan boendeformerna hyresrätt och bostadsrätt är hur vida man faktiskt äger något eller inte. Med det kommer flera även flera andra saker, så som om man får renovera eller inte. En hyresrätt är alltså en lägenhet som hyrs av fastighetsägaren – man betalar vanligtvis en summa varje månad men man kan aldrig använda sin lägenhet som säkerhet för lån eller annat.

En bostadsrätt innebär däremot att alla boende som finns i fastigheten bildar en bostadsrättsförening, som tillsammans också äger den. Man äger inte själva lägenheten man bor i men man äger rätten att bo i den. Det man äger är alltså en del av fastigheten men trots det behöver man betala en avgift varje månad. Den avgiften ska täcka föreningens utgifter och eventuella lån, där man räknar in bland annat sophämtning, underhåll och andra nödvändiga åtgärder. Man kan använda lägenheten som säkerhet för ett lån.

Översiktsbild över Stockholm

Renovering och åtgärder

En annan sak som skiljer sig om man bor i hyresrätt eller bostadsrätt är hur vida man får renovera eller inte. I en bostadsrätt är man fri att göra i stort sett vad man vill. Det kan dock vara bra att veta att man kan behöva ett godkännande från föreningen om väldigt stora förändringar planeras. Man är också själva skyldig att betala för till exempel ett nytt kylskåp eller en ny tvättmaskin när något går sönder.

I en hyresrätt är man väldigt begränsad när det kommer till renovering och man har inte samma frihet att skapa ett hem utefter sin egen stil. Man kan få göra enklare åtgärder som att måla om en vägg i en neutral färg men eftersom man inte äger bostaden och inte kommer sälja den någon gång så får man inget för dom pengar man lägger ut. Det lönar sig helt enkelt inte att renovera eftersom man inte äger lägenheten.

Skulle däremot kylskåp, tvättmaskin, diskmaskin eller något annat gå sönder är det hyresvärden, eller fastighetsägaren, som ansvarar för att detta åtgärdas.

Vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Det händer att hyresrätter ombildas till bostadsrätter, vilket innebär att dom som bor i fastigheten går ihop och bildar en förening och köper den av fastighetsägaren. Varje boende får då möjlighet att köpa rätten till sin lägenhet och man har möjlighet att påverka processen. Givetvis väljer man själv om man vill köpa lägenheten eller fortsätta hyra den.

Det har på senare tid varit populärt att ombilda hyresrätt i Stockholm, just för att istället låta de boende istället få möjlighet till bostadsrätt. Sommaren 2019 gavs erbjudandet till över 20 000 personer boendes i hyresrätt, fördelade i olika ytterstadsområden. För att ombildningen ska kunna genomföras krävs dock att minst hälften av dom som bor i fastigheten måste förbinda sig till att köpa lägenheten när ombildningen är klar, samt att minst två tredjedelar röstar ja.

10 Dec 2019