Saker att tänka på vid en flytt

En flytt i sig är något som man – i de allra flesta fall – ser framemot. Det vill säga; ska man flytta så innebär det en nystart i form av ett nytt boende och därmed en förändrad livssituation och det här är alltså i sig något positivt. Ser man dock till en flytt sett till vad som måste genomföras så är det här ingenting som ses med lika lättsamma ögon; en flytt handlar om väldigt mycket planering och fysisk ansträngning. Till det ska man även lägga till att en flytt måste ske under en ganska snäv tidsram – kanske under en helg – och att det är väldigt många externa faktorer som kan spela i och förstöra.

Menas med detta; ska du flytta till- eller inom Stockholm så kommer saker som trafiksituationen att spela en avgörande roll och därmed också din egen förmåga att förutse denna. En ovan människa skulle kanske välja att förlägga sin flytt under en tidpunkt där trafiken är som värst, medan en mer rutinerad stockholmare skulle flytta under de timmar på dygnet där trafikpulsen är lägre.

Om vi på ett enkelt sätt ska försöka förklara hur man på bästa sätt ska genomföra en flytt i Stockholm – sett till trafik, vad du ska tänka på, vilka moment som ska genomföras och hur du generellt ska agera – så kanske vi kan hjälpa dig om du någon gång ställs inför en flytt i huvudstaden. Vi kan inte nog poängtera vikten av att du avsätter tid, och gärna mer än vad du tror; en flytt tar tid och för att den ska bli så bra som möjligt så är den avgörande frågan hur du har planerat allting.

  • Boka i tid. Ska du flytta i Stockholm så se till att i god tid boka ett lämpligt fordon. Ta gärna ett så stort som möjligt så slipper du åka flera gånger – trafiksituationen har vi redan berört. Det finns fordon att hyra på de flesta bensinstationer.
  • Flyttstädning. Ett bortglömt moment som gör att de flesta flyttar i Stockholm drar ut på tiden. Många personer tror att en flyttstädning sker i en handvändning och att den inte behöver vara så grundligt genomförd. Här har man fel – en flyttstädning i Stockholm ska göras korrekt och noggrant och den måste dessutom genomföras – fuskar du eller struntar i den så kan du drabbas av krav gällande ersättning från de nya ägarna till bostaden i Stockholm. Avsätt mycket tid och om du känner att detta moment är för jobbigt – ta extern hjälp snarare än att fuska. Flyttstädning är viktigt och detta oavsett om staden heter Stockholm eller Kiruna.
  • Märk med färgsystem. Då du packar så kommer du att tjäna mycket tid på att färgkoordinera dina kartonger snarare än att skriva vad som finns i dem. Exempel på detta. Grön färg för badrummet, röd för badrummet, rosa för kök och gul för ditt vardagsrum. Underlättar rejält vid inflyttningen!
  • Bär effektivt. Med detta menar vi att du och de vänner som du engagerat ska försöka vara så synkade som möjligt. Ibland tjänar du på att ha färre inblandade än fler – helt enkelt på grund av att fler personer skapar mer oreda och drar benen efter sig. En effektiv kärngrupp om sex-sju stycken är optimalt.
  • Anpassa sig efter trafiken. Att göra allting klart under lördagskvällen för att sedan flytta under tidig söndag är ingen dum idé. Färre bilar gör att din flytt blir mer effektiv; undvik måndagar och speciellt då under mornar och eftermiddagar.
22 Feb 2019