Låssmed för ett säkrare hem

I Stockholm och andra större städer – primärt Malmö och Göteborg – så har brottsligheten kommit att ändra skepnad under senare år och tyvärr så är detta inte alls till de personer som bor i städernas fördel. Nej, det finns idag en större risk för vanliga privatpersoner att råka ut för ett brott och detta av en speciell typ – nämligen ett inbrott. Inbrott är något som alltid förekommit, men om du för några år sedan råkade ut för ett sådant så kunde du åtminstone räkna med att detta blev ordentligt utrett och att polisen tog brottet i fråga på allvar.

Frågar du en polis i dagens Stockholm så skulle denne säga att han gärna tog tag i- och försökte lösa fler av dessa dagliga inbrott. Men, han skulle även rycka på axlarna och säga att han inte kan göra så och han skullle peka på att den stora anledningen till detta är bristande tid och bristande resurser. Polisen har tyvärr inte den tiden som krävs; ett inbrott i Stockholm blir löst innan poliserna ens satt sig i sin bil och lösningen i det här fallet innebär – tyvärr – att det skrivs av.

Kort sagt; ett inbrott prioriteras inte och detta är naturligtvis tjuvar väl medvetna om i Stockholm. Det är inte riskfritt – men om man bara tar sig in i ett hem så finns det också en stor chans att man kan promenera ut ur detsamma med en massa värdesaker.

Ska man då som privatperson i Stockholm vackert acceptera denna sanning och göra sig beredd på att ett inbrott ska ske? Naturligtvis inte, men man måste veta att det finns en risk och man måste gör allt i sin makt för att förhindra detta. med detta menar vi att man måste särka sitt hus och försvåra för tjuven och en av nycklarna i detta är att man kontaktar en låssmed.

Bättre lås och säkerhetsdörrar

En låssmed kan dels byta ut lås mot säkrare sådana och dels så kan du också hos en låssmed i Stockholm hitta ett digert utbud av så kallade säkerhetsdörrar. Du kommer, helt enkelt, genom en initial kontakt med en låssmed och dennes efterföljande arbete att försvåra för en tjuv.

Ser en sådan att det finns en säkerhetsdörr eller ett sofistikerat låssystem vid dörrar och fönster (en låssmed kan även säkra den vägen) så kommer han förmodligen inte tycka att det är värt besväret utan kommer att söka sig vidare.

12 Sep 2016