Hur gör man en flyttanmälan?

Att flytta handlar om mer än att bara packa kartonger, bära och hyra en skåpbil; det är mycket praktiskt som måste ombesörjas också – hur gör man en flyttanmälan, vilka måste meddelas och hur gör jag om det handlar om en flytt tillsammans med barn? Det är några frågor som man måste svara på och genom denna text så hoppas vi att du har tillräckligt med information för att få en friktionsfri flytt.

Först och främst så tittar vi på hur man gör en flyttanmälan. En flyttanmälan är gratis och ska göras hos Skatteverket senast en vecka efter det att du flyttat in i den nya bostaden. Den går att göra direkt via myndighetens hemsida. I samband med din flyttanmälan så kommer de myndigheter och bolag som prenumererar på ändringarna att få dina nya uppgifter. Det handlar om andra myndigheter och bolag – exempelvis ditt försäkringsbolag och din bank. I samband med att du gör en flyttanmälan så uppdateras alla register och det innebär att du exempelvis - vid en flytt till en annan kommun – betalar skatt enligt den skattesats som finns där. Anmälan sker antingen via en blankett som fylls i och lämnas in hos Skatteverket eller via deras hemsida där man, online, kan meddela sin flytt. 

flytt

 

Få din post eftersänd genom en adressändring

Om andra ska få ta del av nya adress så måste du själv agera, något som sker genom att du gör en adressändring. Den tjänsten kostar pengar – idag, september 2019 – så kostar det 498 kronor. Detta är för hela hushållet och inte per person. Via adressändring.se så kan du även skaffa eftersändning av din post så att exempelvis räkningar och viktig information inte hamnar mellan stolarna. Du kan även använda en tjänst som innebär att du skickar flyttkort och sms till privatpersoner, företag och organisationer - det gör det hela än mer smidigt.

Flyttanmälan med barn är lite annorlunda

Om man ska flytta tillsammans med sina barn så är det lite annorlunda. Dels så måste man se till hur gamla barnen är. Barn under 16 år och barn mellan 16-18 år har lite olika regler att förhålla sig till. Rent generellt dock så krävs det att båda vårdnadshavarna signerar flyttanmälan. Skulle någon vägra – vilket inte är ovanligt efter exempelvis en skilsmässa eller en vårdnadstvist – så kommer Skatteverket att fatta beslut i frågan. Principen som normalt följs är att barn ska folkbokföras där de huvudsakligen bor. Båda vårdnadshavarna kommer i dessa lägen att få ge sin bild av historien. Vi ska tillägga att det kan handla om egenmäktighet med barn om man flyttar utan goda skäl. Det kan leda till förlorad vårdnad. Om barnet är över 16 år så har det rätt att göra en egen adressändring och om barnet är över 18 så bestämmer man helt själv – detta som en följd av att man räknas som myndig.

Adressändra för en tillfällig flytt?

I vissa fall kan en flytt vara tidsbegränsad. Om du exempelvis ska flytta till en annan stad för en termin i skola eller ett säsongsjobb och vill ha kvar den nuvarande bostaden så behöver du inte göra en flyttanmälan. Tänk dock på att detta alternativ gäller för ett år och att du således måste hålla koll på hur länge du är borta. Du bör, naturligtvis, även se till att posten når dig på den nya adressen också. Eftersändning via adressändring.se är ett synnerligen gångbart alternativ. Genom att avstå från att göra en flyttanmälan så är du fortfarande folkbokförd på den gamla adressen.

25 Sep 2019