Hemstädning på dina villkor

Många som flyttar hemifrån får lite av en chock när de inser hur krävande det kan vara med städning. Alla har förstås inte råd att köpa städhjälp, men faktum är att många även relatvivt unga människor faktiskt har möjlighet att göra det numera. 

Detta har sin naturliga förklaring i den generösa skattesubvention som presenterades år 2007. Det vill säga – då rut-avdraget såg dagens ljus så öppnades också väldigt många familjers plånböcker och där dessa plötsligt såg ett värde i att exempelvis få regelbunden hemstädning utförd och där man i och med detta också fick mer tid över till annat.

Även om rut-avdraget ändrade form vid årsskiftet 2015-2016 och att man numera får dra av halva arbetskostnaden för hemstädning med ett tak om 25.000 kronor/person och per år – mot tidigare 50.000 kronor – så finns det fortfarande ett väldigt värde och speciellt i en familj där två stycken rut-berättigade finns.

Kort och gott – rut-avdraget har gjort hemstädning till var mans sak och det är inte längre en fråga som enbart berör de med en lite högre inkomst än genomsnittet. Dock; det många missar är att en hemstädning är något som sker i sitt eget hem och att man därigenom har rätt att ställa krav. Vi menar att många låter städföretaget man anlitat diktera villkoren och där man inte vågar säga ifrån då någonting gått fel. Fel i det här fallet innebär fuskjobb, att ingen dyker upp, att priset rä för högt och att man ställer in med kort varsel.

Alltså – vi anser att hemstädning ska ske på exakt motsatt vis där du som kund bestämmer och där den städfirma du anlitat möter dina krav. Naturligtvis inom rimliga gränser. Vilka krav ska du då kunna ställa och få vid din hemstädning? Ja, vi kan här säga att du bor i Stockholm och anlitar ett städföretag där och att följande punkter definitivt ska kunna ordnas av denna städfirma:

  • Samma städare. Ditt hem – din trygghet; en trygghet som du skapar dig genom att en och samma person kommer vid varje hemstädning i ditt hem. Vid eventuell sjukdom ska du meddelas och därefter ta ställning kring huruvida en ny person ska genomföra din städning eller om den ska ställas in.
  • Schema. Även här har du rätt att forma efter dina egna behov. Kort och gott; du bestämmer – initialt, ska tilläggas – vilka tider som din hemstädning ska ske, vad som ingår, samt vilka dagar det ska handla om.
  • Säker hantering av nycklar. Viktigt är att dina hemnycklar inte kommer på vift och att städföretaget du anlitar har säkra rutiner för detta. Kolla upp innan!
9 Dec 2016